Федерация Роза

Федерация за духовно единение "Роза" е създадена през 2005 г. в гр. София. Нейните цели и задачи са свързани с хармонизиране и взаимно сътрудничество на хора и различни организации със сродни и дори различни гледни точки с цел изграждане на мирен и нравствено устойчив свят.
Организира конференции и образователни срещи, насърчава проекти със социална насоченост.